One Day Tour Very Special

image description

About the tour

- ที่พัก 2 คืน
- อาหารเช้า 2 มื้อ
- อาหารกลางวัน (ณ สถานที่ท่องเที่ยว) 1 มื้อ
- รถรับจากโรงแรม ไป ทัวร์
- รถรับจากทัวร์ ไป โรงแรม
- รถรับสนามบิน ไป โรงแรม
- รถรับโรงแรม ไป สนามบิน
- ประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท (ประกันอุบัติเหตุ)

Tour INFO

  • Price: 64,000 Baht

Related Tours